Transparència

Detall del contracte

Nº expedient 01/2018
Descripció Construcció de 16 habitatges tutelats a Taradell
Tipus de procediment Obert
Pressupost 1.404.730,10 € (IVA no inclòs)
Órgan de contractació Patronat de la Fundació
Publicitat Perfil del contractant de la Fundació Vilademany
Data publicació oferta 11/10/2018
Data presentació oferta 26/10/2018
Lloc i hora de la presentació d'Ofertes C. Jaume Balmes, 19 de Taradell. De dilluns a divendres laborables de 9 a 14 h.
Observacions Acte públic de relació de licitadors admesos i exclosos, i obertura del sobre B de les proposicions admeses, el dia 12 de novembre de 2018 a les 21h a la seu de la Fundació.
Documentació ANUNCI DE LICITACIÓ per la contractació de les obres de construcció de 16 habitatges tutelats a Taradell
PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS de les obres de construcció de 16 habitatges tutelats a Taradell
PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ de 16 habitatges tutelats a Taradell