Organització

La nostra organització

Patronat
L'òrgan de govern, d’administració i de representació de la Fundació Vilademany és el seu Patronat. Llurs patrons estan determinats per les persones que ostenten els càrrecs de les entitats de la següent manera:

Presidenta
Sra. M. Mercè Cabanas Solà
Alcaldessa de Taradell

Secretària
Sra. Lídia Alonso Martí
Regidora de Benestar de l'Ajuntament de Taradell

Vocals
Mn. Joaquim Fàbregas Navarro
Rector de la Parròquia de Taradell

Dra. Anna Ribas Casal
Directora del Centre d’Atenció Primària de Sta. Eugènia de Berga

Sra. Araceli Garcia Español
Representant del segon grup majoritari a l'Ajuntament de Taradell

Sr. Joan Bruy Riera
President de l'Associació de Jubilats de Taradell

Sra. Fina Araque Serradell
Infermera del Centre d’Atenció Primària de Sta. Eugènia de Berga

Sr. Pere Riera Miralpeix, Vocal
President del Patronat Local dels Homenatges a la Vellesa de Taradell

Dra. Dolors Nubiola Malla
Assessora de l’alcaldia en temes de benestar social

Sr. Pau Rosique Samper
Jutge de Pau de Taradell

President d'Honor
Sr. Josep Munmany Vila

Els membres del patronat de la fundació exerceixen llurs càrrecs gratuïtament, d’acord amb els articles 322-16 i 332-10 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

Personal
Al voltant de 60 persones formen l’equip humà de la Fundació Vilademany i vetllen tant per l’atenció directa com indirecta dels nostres usuaris i familiars.
Organigrama organitzatiu de l’entitat

Col·laboradors
Pensem que una de les bases fonamentals de qualsevol institució, amb les característiques de la nostra, és la relació amb d’altres entitats de diferents àmbits. Dins del mateix municipi la Fundació col·labora directament amb diferents entitats socials i sanitàries.

Ajuntament de Taradell
ABS Santa Eugènia de Berga
CAP Taradell
Serveis Socials Mancomunitat La Plana
Parròquia de Taradell
Associació de Jubilats de Taradell

Aquestes institucions són el pilar de la Fundació i del Patronat que la governa, per tant hi ha un gran lligam de col·laboració, imprescindible pel seu bon funcionament.
A banda d’aquestes institucions municipals, a la comarca d’Osona hi ha una molt bona xarxa de serveis, tant de tipus assistencial com sanitari i una llarga llista d’institucions amb les que col·laborem o hem col·laborat en alguna ocasió.