Transparència

Estatuts

Plans i campanyes

Perfil del contractant

Benvinguts al perfil del contractant de la Fundació Vilademany, que de conformitat amb el que estableix la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic som una entitat del Sector Públic, sense ser administració ni poder adjudicador.

Com a conseqüència d’això, i en previsió de l’aplicació de la norma esmentada, el nostre Patronat ha aprovat les instruccions internes de contractació que garanteixen l’efectivitat dels principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, enunciats a l’apartat 321 de la LCSP a l’article 321.

L’accés a les instruccions internes de contractació, publicacions, anuncis i informacions es realitzen a través d’aquesta pàgina Web.

Licitacions

Expedient Descripció Data de publicació Data límit Data de resolució Resolució
01/2018 Construcció de 16 habitatges tutelats a Taradell 11/10/2018 26/10/2018 12/11/2018 Descarregar
01/2020 Servei integral de restauració 12/11/2020 12/12/2020 28/12/2020 Descarregar


Instruccions internes de contractació

Instruccions internes de contractació Fundacio Vilademany