Donatius

Fundació Vilademany
Fundació Vilademany

Donatius

Les aportacions econòmiques d’empreses, particulars o altres entitats es destinen a finançar projectes i activitats que milloren l’atenció a les persones.

A banda del benefici social, les aportacions també suposen un benefici fiscal, ja que poden desgravar-se a la declaració de la renda o a l’impost de societats.

Donatiu com a persona física

Les persones físiques es poden desgravar fins al 75% del total de les aportacions anuals de menys de 150 € a entitats benèfiques. Si superen els 150 €, la quantitat que els superi té una desgravació de fins al 30%, o inclús d’un 35% si durant 3 anys o més ha col·laborat amb una mateixa entitat amb una quantitat igual o superior.

Donatiu com a persona jurídica

Les empreses es poden desgravar el 35% del total d’aportacions anuals a entitats benèfiques en l'impost de societats.

Si la seva contribució ha estat constant durant 3 anys o més sense reduir la col·laboració amb una mateixa entitat es poden deduir el 40% de l'aportació a l'impost de societats.

El límit de la deducció serà el 10% de la base imposable de l’impost.

Demana’ns més informació a fundacio@vilademany.org