Principis

Fundació Vilademany
Fundació Vilademany

Els nostres principis

Donar una atenció integral a la persona i oferir serveis personalitzats a les necessitats individuals i familiars.

Crear les condicions perquè la persona mantingui la seva autonomia, se senti solidària, joiosa i creï un caliu familiar amb l’entorn.

Considerar la persona com la nostra raó de ser, per tant, encaminar les accions a millorar la qualitat de vida que es mereix.