Trajectòria

Fundació Vilademany
Fundació Vilademany

Inicis

A Taradell, a principis de 1993, es comença a veure la necessitat de crear un servei d'atenció a la gent gran.

És per aquest motiu que l’Ajuntament de Taradell decideix tirar endavant el que fou un projecte pioner al nostre país i construir un total de 20 habitatges tutelats amb capacitat per a 24 persones. Cadascun compta amb el seu propi bany adaptat i una petita cuina per tal de preparar-hi els àpats que es creguin oportuns.
Fundació Vilademany

Evolució

Fundació vilademany

1 d'abril de 1996

Aquests habitatges tutelats comencen a funcionar el dia 1 d'abril de 1996, gestionats per la Fundació Vilademany, amb persones que s’acullen als diferents serveis que oferim. Des de només el lloguer de l’habitatge fins a la neteja, la bugaderia, els controls de medicació o el servei de menjador.

Fundació vilademany

Febrer de l’any 2000

El mes de febrer de l’any 2000, es posa en funcionament el centre de dia per a gent gran, per tal d’ampliar els serveis d’atenció a la vellesa. Han passat pel nostre centre persones amb problemàtiques ben diverses, però sobretot amb una en comú, necessitaven un lloc on ser ben atesos aquelles hores del dia en què els seus familiars no poden fer-se’n càrrec.

Fundació vilademany

2001

Cap a l’any 2001 davant de la creixent demanda de serveis per la gent gran del poble, i també pel fet que els dos serveis actuals (habitatges tutelats i centre de dia) havien arribat al màxim de la seva capacitat; des del Patronat es comença a valorar una ampliació de l’edifici existent.

Fundació vilademany

2006

L’any 2006 s’inaugura el nou edifici amb servei de residència assistida amb capacitat per 40 usuaris/es, pensat per aquelles persones que necessiten un grau d’atenció superior als admesos en els habitatges tutelats. El nou edifici permet l’ampliació del centre de dia fins a 40 usuaris i un nou servei de menjador social amb capacitat per a 30 persones, amb la finalitat de garantir una alimentació equilibrada i adequada per l’edat.

Fundació vilademany

2007

L’any 2007, degut a la gran demanda del servei de residència assistida, es reconverteixen 10 habitatges tutelats en més places de residència assistida, oferint a partir d’aquell moment 60 places de residència assistida, 40 de centre de dia, 30 de menjador social i 12 d’habitatges tutelats.

Fundació vilademany

2013

L’any 2013, l’Ajuntament de Taradell cedeix la gestió de 10 pisos provinents d’un conveni amb l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya i es posa en funcionament el servei de pisos socials. Aquests pisos aniran adreçats a persones vulnerables, amb risc d’exclusió social o per emergències socials. Amb una capacitat màxima de fins a 21 persones, habitualment es tracta de pisos ocupats per persones individuals o familiars directes.

Fundació vilademany

2017

L’any 2017 es comença a estudiar la possibilitat de construir un nou edifici destinat a ampliar i millorar el que fou el primer servei gestionat per l’Entitat, reforçant així la idea inicial d’adequar els habitatges i els serveis que s’hi presten a les necessitats de les persones i no a la inversa.

Fundació vilademany

2021

L’any 2021, just el dia que fa 25 anys que es va inaugurar el primer servei, s’obre el nou edifici destinat a habitatges tutelats amb un total de 16 pisos amb un total d’usuaris atesos que variarà en funció de l’ocupació de cada habitatge, anant de les 24 fins a les 33 persones que poden ser ateses. Paral·lelament a aquesta obertura i donat que els antics habitatges tutelats, integrats dins la residència, han quedat en desús, es fa una nova ampliació de places de residència assistida per arribar fins les 72 places actuals d’aquest servei.

Després de 25 anys d’història hem atès prop de 1100 persones en els diferents serveis que oferim: Habitatges Tutelats (157), Centre de Dia (418), Residència Assistida (407), Menjador Social (81) i Pisos Tutelats (33).