Actualitat

Eficiència energètica i millora mediambiental

Des del setembre de l’any 2021 l’edifici del carrer Jaume Balmes compta amb una instal·lació solar fotovoltaica de 70 kW de potència nominal amb la finalitat de reduir els costos del subministrament elèctric i disminuir l’emissió de CO2 a l’atmosfera.

La instal·lació està formada per 160 mòduls solars fotovoltaics del tipus microcristal·lí i ocupen un espai total de 349,77 m2 a la teulada de l’edifici oest del complex.

Segons el projecte tècnic elaborat per l’enginyeria contractada s’esperava una producció total anual de 86.887,20 kWh i un cop analitzades les dades de tot l’any 2022 la producció real ha estat de 92.913,70 kWh, es a dir un 6,94% per sobre de l’esperat.

Donat que el consum elèctric de la residència és molt elevat durant les hores de sol no es va estimar la possibilitat d’instal·lar bateries d’emmagatzematge fins veure els rendiments del primer any sencer. Amb les dades d’aquest primer any hem pogut comprovar que en total un 8,74% de l’energia produïda l’hem injectat a la xarxa sense obtenir-ne cap rendiment, per això per l’any 2023 ja s’està estudiant contractar el subministrament a una companyia que ofereixi bateries virtuals que permeten gastar aquesta energia injectada a hores que ja no hi ha producció solar.

Gràcies a la instal·lació de les plaques fotovoltaiques s’ha aconseguit estalviar un 32% del cost de l’energia elèctrica. Tenint en compte l’augment desmesurat de preus que vam patir l’any 2022 suposen un estalvi estimat de 25.418,15 €.

El cost anual del finançament que es va utilitzar per portar a terme la instal·lació és de 12.493,44 € durant un termini de 5 anys. Amb els preus actuals la inversió s’amortitzaria en 2,45 anys i a partir d’aquest moment l’estalvi seria net durant tota la vida útil de les plaques.

L’estalvi en CO2 a l’atmosfera ha sigut de 61,1 tones.


Tornar endarrere