Transparència

Detall del contracte

Nº expedient 01/2020
Descripció Servei integral de restauració
Tipus de procediment Obert
Pressupost 410.625,00 €
Órgan de contractació Patronat de la Fundació Vilademany
Publicitat Perfil del contractant de la Fundació Vilademany
Data publicació oferta 12/11/2020
Data presentació oferta 12/12/2020
Lloc i hora de la presentació d'Ofertes C. Jaume Balmes, 19 de Taradell. De dilluns a divendres laborables de 9 a 13 h i de 16 a 19 h. Dissabtes de 9 a 14 h.
Observacions Acte públic de relació de licitadors admesos i exclosos, i obertura del sobre C de les proposicions admeses, el dia 21 de desembre de 2020 en lloc i hora a determinar
Documentació PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS DEL SERVEI INTEGRAL DE RESTAURACIÓ